Fib d.o.o.
Unutarnja i vanjska trgovina - tekstilna konfekcija

Adresa:        Gomboševa 2
                      10010 Zagreb

        Tel:  01/ 6607 003
       Fax:  01/ 6622 011
      GSM: 098/ 288 776

E-mail:          fib@zg.t-com.hr